Có một cuộc thi “Sáng Tác Kịch Bản Phim Ngắn” với thời lượng 15 phút nói về 5 cô gái trẻ trung xinh đẹp, tôi có gửi ý tưởng kịch bản nhưng bị loại (cười), do vậy nên giờ đăng kịch bản chi tiết lên Chí Blog để mọi người […]

Translate» English - Vietnamese