Tự Sự Về Hạnh Phúc – CHÍ BLOG

Ngày xưa có một người đã nói với tôi rằng “anh không biết yêu bản thân mình, chính vì thế đau khổ luôn đến với anh. Anh hãy sống đi anh! khi đó hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Anh đừng cố nắm giữ điều anh mong muốn, vì cái gì phù hợp với anh thì sẽ ở lại bên anh”. Tôi rất biết những lời đó là đúng, tôi không yêu bản thân tôi,…

View More Tự Sự Về Hạnh Phúc – CHÍ BLOG
Translate» English - German...