Review sách Chân Dung Chàng Nghệ Sĩ – James Joyce – CHÍ BLOG

Chân Dung Chàng Nghệ Sĩ không phù hợp với đa số chúng ta – những con người sống và lớn lên với văn hóa phương đông. Tác phẩm phù hợp với số ít người có nhiều hiểu biết về Công Giáo, triết học và mỹ học phương tây. Tác phẩm như một cuốn hồi ký của tác giả về quá trình hình thành tư tưởng từ khi còn bé cho đến khi tìm được tự…

View More Review sách Chân Dung Chàng Nghệ Sĩ – James Joyce – CHÍ BLOG