Review sách Thế Giới Của Sophie – Jostein Gaarder: bạn có đang sống lần hồi qua ngày?

“Kẻ nào không biết rút ra bài học của 3000 năm thì chỉ sống lần hồi qua ngày” – Goethe, 3000 năm là một quảng thời gian quá dài với biết bao bài học, nhưng không dài cho lắm nếu được rút gọn trong một quyển sách chỉ có 500 trang. Ấy thế mà có biết bao nhiêu là người vẫn lười biếng không chịu đọc cơ đấy. Quyển sách này giá trị thế nào…

View More Review sách Thế Giới Của Sophie – Jostein Gaarder: bạn có đang sống lần hồi qua ngày?