Review Sách The Fountainhead – Ayn Rand: Gail – niềm tin bị đánh mất – CHÍ BLOG

Gail là một trong 5 hình mẫu chính của tác phẩm Suối Nguồn. Ông là đại diện cho tầng lớp thống trị xã hội, một con sói đầu đàn. Bộ mặt xã hội sẽ trở nên thế nào phụ thuộc rất nhiều vào những người như ông. Để trở nên như vậy thì phải đòi hỏi rất nhiều tố chất đặt biệt mà người thường không thể nào có được.

View More Review Sách The Fountainhead – Ayn Rand: Gail – niềm tin bị đánh mất – CHÍ BLOG
Translate» English - German...