Review Sách The Fountainhead – Ayn Rand: Toohey – bóng tối của thế giới – CHÍ BLOG

Với tôi, Toohey là nhân vật khó viết nhất trong các nhân vật của tác phẩm Suối Nguồn. Vì trong ông không tồn tại bất kỳ tình yêu hay sự thương xót nào đối với con người. Đó là sự vắng bóng của tâm hồn, là hư vô, là sự vô cảm. Và cái cảm xúc nếu được thể hiện thì cũng chỉ có giá trị như một thứ công cụ dẫn dắt kẻ đối…

View More Review Sách The Fountainhead – Ayn Rand: Toohey – bóng tối của thế giới – CHÍ BLOG
Translate» English - German...