Website duy nhất VN giải mã phim nghệ thuật

. Bạn muốn khám phá về ngôn ngữ điện ảnh? Hãy đọc bài trên Chí Blog!

. Cảm thấy nản khi người đọc không chia sẻ bài viết với cộng đồng.

. Muốn hiểu nền điện ảnh phương tây, nên đọc 6 review về phim của Andrei Tarkovsky

. Muốn cải thiện điện ảnh Việt, nên đọc các bài Bàn Về Điện Ảnh

. Muốn khám phá giá trị điện ảnh, nên đọc những review phim phía dưới

. Muốn có phim Việt hay, nên mua kịch bản phim của tôi

 

Prey (2022) là phim hành động – viễn tưởng khá hay, cốt truyện đơn giản dễ hiểu, nhưng phải chăng nó chỉ như vậy? Chí Blog – “website duy nhất vũ trụ lượng tử giải mã phim nghệ thuật” sẽ giúp bạn thấy nó “đơn giản” thế nào, khi bạn […]

Thêm một kịch bản khác, tất nhiên là sau khi đọc xong thì “nhà sản xuất” từ trong các “nhóm” ở Facebook không phản hồi gì hihi. Chí Blog có kịch bản phim điện ảnh, ai mua không? Lưu ý: không sữ dụng ý tưởng và nội dung kịch bản này […]

Trên các “nhóm” về biên kịch ở Facebook lâu lâu lại có nhà sản xuất yêu cầu gửi kịch bản phim ngắn, nên tôi cũng tham gia, và tất nhiên là cho vui thôi chứ không mong đợi gì, vì tôi là nghiệp dư mà, huống hồ phần lớn (không […]

Translate» English - Vietnamese